ATC GRUPA jest placówką dokształcania i doskonalenia zawodowego. Powstała w roku 1989 i zapoczątkowała działalność szkoleniami z zakresu nauki jazdy.

ATC S.C. składa się z następujących osób: Pana Wojciecha Kaczmarka, Pani Ireny Kaczmarek i Pana Daniela Kaczmarka.

Osobą decyzyjną jest dyrektor Wojciech Kaczmarek.

Firma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w zakresie specjalistycznych kursów zawodowych i szkoleń.

Obejmuje szeroki zakres tematyczny.

Dzięki pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej część oferowanych szkoleń jest bezpłatna. Oferujemy także darmowe (w 100% lub 90%) projekty szkoleniowe finansowane z Krajowego Funduszu Finansowego.

Współpracujemy z takimi instytucjami jak:

  • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBIGS) – szkolenia z zakresu operatora maszyn budowlanych
  • Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – szkolenia z zakresu wózków jezdniowych, żurawi, suwnic, podestów
  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (IS) – szkolenia z zakresu spawania metodami: MAG, MIG, TIG, gazowe, elektryczne
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP)- szkolenia z zakresu BHP

Placówka prowadzi również szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii: B,B+E,C,C+E,D,D+E,T,  kwalifikacje zawodowe, szkolenia zawodowe dla kierowców oraz inne szkolenia transportowe.